תקנון

PwrDays מברכים אותך על הצטרפותך לתכנית ומאחלים לך הצלחה.

אולג יעמוד לשירותך בכל שאלה שתתעורר לגבי תכנית האימונים והתזונה המומלצת עבורך במהלך השתתפותך.

*מטרת התקנון המפורט להלן להסדיר את היחסים שבין משתמשי האתר והמצטרפים לתוכנית של PwrDays (להלן: "המנוי/ה).

 • סודיות המנוי/ה 
  1. כל מידע שהמנוי ימסור לPwrDays ישמר בסודיות. 
 • העברת מנוי, תכנית אימונים ותפריטי תזונה 
  1. המנוי אינו רשאי להעביר את המנוי ו/או תכנית האימונים ו/או תפריטי התזונה לאדם אחר לרבות כל קרוב ו/או בן משפחה.
 • תכנית האימונים ותפריט התזונה
  1. ההמלצות על תפריטי התזונה למנוי/ה הינן בגדר המלצה, ואינן מהוות חוות דעת רפואית.
  2. תפריטי התזונה ותכניות האימונים שיומלצו למנוי/ה יהיו על בסיס המידע אשר יתקבל על ידי המנוי/ה.
  3. על המנוי/ה לעדכן בטופס ההצטרפות על כל מגבלה רפואית ו/או פיזית, וכן על כל תרופה שנוטל/ת באופן קבוע.
 • הצטרפות ותשלום
  1. בעת הבקשה להצטרפות לתכנית יחתום המנוי/ה על טופס הצהרת בריאות. המנוי/ה מתחייב/ת לעדכן בכל הקשור לבריאותו/ה ומצבו/ה הפיזי, לרבות מגבלה פיזית ולרבות שימוש בתרופות קבועות על ידיו.
  2. התשלום עבור התוכנית ייעשה על ידי המנוי/ה בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, בהתאם לפרטים המצוינים באתר.
  3. במקרה של הפסקת המנוי, המנוי/ה יקבל החזר עבור החלק היחסי ששילם מראש לתקופה שבה הופסק המנוי.
 • ביטול עסקה
  1. ביטול הנעשה על ידי המנוי/ה תוך 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום, והמנוי לא קיבל את תכנית האימונים ותפריט התזונה יהיה זכאי המנוי להחזר מלא של התשלום.
  2. ביטול הנעשה על ידי המנוי/ה בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום, והמנוי קיבל מאת PwrDays את תכנית האימונים ותפריט התזונה, המנוי יהיה זכאי לקבל את החזר התשלום ששילם בניכוי כל הסכומים הבאים:
   1. ניכוי בסך של XXX ₪ בתוספת מע"מ בגין תכנית האימונים ותפריט התזונה שהועברו למנוי.
   2. ניכוי של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם בגין ביטול העסקה.
   3. ניכוי של 40 ₪ בגין עמלת הביטול של חברת הסליקה.
  3. ביטול הנעשה על ידי המנוי/ה לאחר 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום על ידי המנוי, והמנוי קיבל את תכנית האימונים ותפריט התזונה מאת PwrDays, יהיה זכאי המנוי לקבל את החזר התשלום ששילם בניכוי כל הסכומים האמורים לעיל, וכן בנוסף בניכוי החלק היחסי של הזמן שחלף ממועד ההרשמה והתשלום של המנוי ועד למועד הביטול.