הצהרת בריאות

הצהרת בריאות PWRDAYS

התועלת הבריאותית של בריאות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית בטוחה מאוד לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באילו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן ב- PwrDays. חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג. 

חלק א': שאלון רפואי

אנא קרא את השאלון להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

  • אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית, אז לצורך קבלתך לPwrDays עליך להביא גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון בPwrDays ; PwrDays יקבל מתאמן שהביא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.
  • אם כל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות- מלא את ההצהרה שבחלק ב' לטופס זה ותחתום עליה. 
  • בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילותך בPwrDays.

 

 1. האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב? כן / לא
 2. האם אתה חש כאבים בחזה- 

  א. בזמן מנוחה? כן / לא

  ב. במהלך פעילות שגרה ביום יום? כן / לא

  ג. בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית? כן / לא

 1. האם במהלך השנה החולפת-

  א. איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא- אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת) כן / לא 

  ב. איבדת את הכרתך? כן / לא

 1. האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסטמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים- 

  א. נזקקת לטיפול תרופתי? כן / לא

  ב. סבלת מקוצר נשימה או צפצופים? כן / לא

 1. האם אחד מבני משפחתך מדרגה ראשונה נפטר-

  א. ממחלת לב? כן / לא

  ב. ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה) כן / לא

 1. האם הרופא שלך אמר לך ב-5 השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית תחת השגחה רפואית? כן / לא
 2. האם אתה סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלון לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית? כן / לא
 3. לנשים בהריון: יש להיוועץ עם PwrDays לפני ההרשמה (ניתן לשלוח הודעה בדף יצירת קשר). 

 

חלק ב': הצהרת בריאות

אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.